Troska o planetę leży w naszym wspólnym interesie. Kryzys ekologiczny z każdym rokiem przybiera na sile. Dlatego rządy państw na całym świecie muszą łączyć siły, aby chronić środowisko naturalne. W walce ze zmianami klimatycznymi olbrzymie znaczenie mają dyrektywy unijne.

Redukcja gazów cieplarnianych

Unia Europejska wdraża różnego typu rozwiązania w ramach walki ze zmianami klimatycznymi. Jednym z nich jest pakiet aktów prawnych „Fit for 55”. Jest on ukierunkowany na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Celem pakietu jest też zwiększenie innowacji i konkurencyjności na gruncie unijnego przemysłu.

W przypadku powyższego pakietu kluczowe znaczenie ma dyrektywa EPBD. Jest to narzędzie, które ma służyć zwiększeniu efektywności energetycznej budynków poprzez wprowadzenie odpowiednich norm zużycia energii. Akt ten nakłada na agencje rządowe i organizacje lokalne obowiązek uregulowania przepisami standardów energetycznych dotyczących nowych budynków oraz renowacji tych starszych.

Odnawialne źródła energii

Duże znaczenie dla realizacji celów zawartych w dyrektywach unijnych, ma fotowoltaika. Dzięki niej możemy generować prąd z promieni słońca. Odnawialne źródła energii są nie tylko opłacalne, ale też ekologiczne. Dlatego powstało wiele programów wsparcia finansowego dla podmiotów, które zdecydowały się w nie zainwestować. Dostępne obecnie moduły fotowoltaiczne zapewniają wysoką wydajność, co pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie. Można je zainstalować na różnych elementach zabudowy, a co ważne nie zaburzają one walorów wizualnych konstrukcji.

Znaczenie dyrektyw unijnych w walce ze zmianami klimatycznymi

Dyrektywy unijne mają duże znaczenie dla wcielania w życie zmian klimatycznych. Promują też konstrukcje fotowoltaiczne, pozwalające na czerpanie zielonej energii. Tego typu działania sprzyjają ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wspierają zrównoważony rozwój branży energetycznej. Wszystko to dla dobra naszej planety.

Comments

(0 Comments)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *